همزمان با توسعه فناوری و شکل گیری فضای مجازی، زیست مجازی برای سازمان ها به عنوان یک ضرورت درآمده است. همگام شدن با ویژگی ها و بایسته های زیست مجازی به فراهم آمدن بسترهای لازم در قالب تحول مجازی نیاز دارد. بسیاری از سازمان ها با وجود ظرفیت ها از قافله تحول مجازی عقب می مانند. این دوره برای مدیرانی طراحی شده است که می خواهند کسب و کار خود را به صورت ایمن از مسیر تحول مجازی رهبری کنند. 

دستیابی به دانش روز در زمینه تحول مجازی از جمله مراحل، نیازمندی ها، شایستگی ها، گام های اجرایی، ابزارهای سنجش بلوغ مجازی و ده ها موضوع مهم دیگر از جمله محتوای این دوره را تشکیل می دهند. به شرکت کنندگان در این دوره، گواهی معتبر از سوی مجموعه دانش بنیان آینده آموزان آتا صادر و اعطا خواهد شد. 

مدرس این دوره، دکتر محمد حسن زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس می باشد. 

مدرس: جمعی از مدرسان