سازمان

دوره های سازمانی و مدیریتی مجموعه دانش بنیان آینده آموزان آتا در پنج دسته ساماندهی شده است که عبارتند از: هوش کسب و کار(BI)، مدیریت دانش، بیمه و سرمایه گذاری، تحول مجازی و دیجیتال، بازار و برندینگ. این دوره ها توسط مجرب ترین استادان این حوزه ها تولید محتوا و تدریس می شوند. به کسانی که موفق به گذراندن این دوره ها بشوند، گواهی معتبر از سوی مجموعه دانش بنیان آینده آموزان آتا صادر و اعطاء خواهد شد. این دوره ها قابلیت ارائه به صورت ویژه و سفارشی برای مجموعه های کسب و کار وجود دارد. جهت هماهنگی با واحد آموزش مجموعه دانش بنیان آینده آموزان آتا در ارتباط باشید.