هدف و ضرورت از برگزاری دوره :

این دوره با هدف آشنایی دانشجو با انواع فاند و راه کارهای جذب آن می­باشد.

 

سرفصل های دوره : 

-فاند و انواع آن

-دستیار آموزشی، مزایا و شرایط دریافت آن

-دستیار پژوهشی، مزایا و شرایط دریافت آن

-تخفیف کلی یا جزئی شهریه ( اسکالرشیپ، فلوشیپ، وام)