هدف و ضرورت از برگزاری دوره :

 این دوره با هدف آشنایی دانشجو با موقعیت فوق دکتری و تفاوت آن با دکتری ایجاد شد. البته تمرکز اصلی این دوره بر روی شرایط مورد نیاز برای جذب در فوق دکتری می­باشد.

 

سرفصل های دوره :   

-تفاوت دوره دکترا و فوق دکترا در خارج

-درباره مقطع فوق دکترا در خارج

-شرایط پذیرش فوق دکترا در خارج

-پیدا کردن پوزشین فوق دکترا در خارج

-بهترین کشورها برای تحصیل فوق دکترا

-بورسیه ها و فلوشیپ های فوق دکترا در خارج

-فوق دکترا در اروپا، آمریکا یا کانادا

-مزایای تحصیل فوق دکترا در خارج