هدف و ضرورت برگزاری دوره :   

هدف از این دوره این است که دانشجو با فریلنسری آشنا شود. بداند این شکل به چه ابزارهایی نیاز دارد و از شرایط آن آگاه شود.


سرفصل های دوره : 

-فریلنسری یا آزادکاری

-فریلنسر یا آزادکار کیست و چه کاری انجام می‌دهد

-درآمد فریلنسرها

-معروفترین سایت های فریلنسری ایرانی و خارجی

-ابزارهای موردنیاز یک فریلنسر

-طریقه پروژه گرفتن یک فریلنسر

-چگونگی برندینگ در شبکه های اجتماعی

-قراردادها و مسائل حقوق فریلنسرها