هدف و ضرورت برگزاری دوره :

این دوره با هدف آگاهی دانشجو از کل فرآیند گرفتن پذیرش از دانشگاه­ های معتبر جهان یعنی از شرایط، هزینه، مدت انتظار و ظرفیت­ های دانشگاه­ ها صورت می­گیرد.

 

سرفصل های دوره : 

-معرفی برترین دانشگاه­ های ۵ کشور برتر برای ایرانیان

-نحوه و روند اخذ پذیرش دانشگاه های برتر و معتبر جهان

-هزینه پذیرش در دانشگاه های معتبر و برتر جهان

-مدت زمان انتظار برای دریافت پذیرش دانشگاه های معتبر و برتر

-ظرفیت پذیرش دانشگاه های برتر و معتبر جهان