هدف و ضرورت دوره:

در این دوره دانشجو با مفاهیم داده­کاوی، پایتون و داده­کاوی در پایتون و چرایی آن آشنا می­شود.

 سرفصل های دوره : 

پایتون و اجزای آن

- داده ­کاوی و اجزای آن

- روش‌های داده­ کاوی کدامند ؟

- چرا پایتون برای داده­ کاوی مناسب است؟

- کتابخانه های پایتون برای داده ­کاوی

- مخاطبین آموزش داده­ کاوی با پایتون

- روش های ارزیابی مدل­های داده ­کاوی