هدف و ضرورت برگزاری دوره :  

هدف از این دوره آشنایی دانشجو با نرم ­افزار R و کاربرد آن در داده ­کاوی می­باشد و علت انتخاب این نرم ­افزار برای 

داده­ کاوی شرح داده می­شود.

 

سرفصل های دوره : 

-نرم افزارR و ویژگی­ های آن

-کاربردهای نرم افزارR

-پیاده سازی الگوریتم ­های داده ­کاوی با نزم افزارR

-مقایسه نرم افزارR با سایر نر افزارهای داده ­کاوی

-مقایسه زبان برنامه نویسی و نرم افزار برای داده ­کاوی