پوستر دوره

هدف:

 آشنایی با مبانی تجارت بین المللی در مکاتبات  به زبان روسی و آشنایی با انواع اسناد بازرگانی

سرفصل های دوره:

-آشنایی با اینکوترمز

-آشنایی با اصول نامه نگاری و اصطلاحات مربوط به تنظیم مکاتبات بازرگانی

-معرفی کالا و خدمات

-قیمت، جبران خسارات در صورت نقض شرایط قرارداد


📑رزومه مدرس