دوره تربیت مدرس زبان فرانسه

هدف :

هدف از این دوره ایجاد توانایی تدریس زبان فرانسه در سطوح مختلف است.

سرفصل های دوره :

-مرور روش­های در تدریس

-فراگیری روش­های نوین آموزش زبان فرانسه

-تهیه طرح درس

-مدیریت کلاس

-آموزش تدریس با کمک ابزارهای کمک آموزشی

-چگونگی اصلاح غلط­ های زبان آموزان در کلاس

-ارزشیابی

-تدریس عملی


📑رزومه مدرس