نگارش زبان عربی

هدف:

 این آموزش به شما کمک می‌کند مفاهیم و مطالب عربی را به خوبی درک کنید و بتوانید متون عربی را به درستی تفسیر کنید. همچنین، شما قادر خواهید بود متن‌های زیبا و جذابی را با استفاده از سبک و اسلوب عربی مناسب بنویسید. جملات و اصطلاحات رایج در زبان عربی را به درستی به کار ببرید و در نوشتارهایتان استفاده کنید. در نهایت، توانایی نسبی در نگارش به زبان عربی را کسب خواهید کرد و بتوانید به خوبی ایده‌ها و اطلاعات خود را به صورت کامل و دقیق به زبان عربی بیان کنید. هدف اصلی آموزش نگارش عربی ارتقاء توانایی شما در استفاده از زبان عربی به صورت صحیح، دقیق است.

سرفصل های دوره:

-تواناشدن در درک مفهوم کلی یک متن عربی

-توانایی نوشتن متن های زیبا با اسلوب عربی

-به کارگیری جملات و اصطلاحات رایج در نوشتن متن های مختلف 

-کسب توانایی نسبی نگارش به زبان عربی با تکیه به ساختارها و تعابیر آموخته شده

-فراگیری قواعد کاربردی و استفاده از آنها برای نگارش صحیح