درست نویسی

هدف:

آشنایی با درست نویسی زبان معیار علمی به منظور کمک به سلامت زبانی متن و افزایش اعتبار علمی نوشته و بالا بردن شان و منزلت نویسنده و پرهیز از غلطهای مصطلح زبانی، و ....

سرفصل های دوره:

-جامعه زبانی ایران

-زبان معیار علمی

-شاخص ‌های زبان معیار علمی

-عوامل خروج از زبان معیار

-اصلاح غلط‌های مصطلح رایج در زبان معیار


📑رزومه مدرس