مکالمه

هدف

این دوره سعی بر آن دارد که فراگیر بتواند در یک گفت و گو به زبان عربی شرکت کند و ضمن تلفظ و کاربرد صحیح لغات به مفهوم مکالمه نیز پی ببرد.

 

سرفصل های دوره : 

-مکالمه درمورد تعارف و احوال پرسی

-مکالمه برای ساعتها، فصول ، ماه­ ها

-مکالمه برای سفر، زیارت ، بیمارستان ، رستوران، فرودگاه و تاکسی گرفتن

-داستان گویی

-مکالمه در مورد خانه ، وسایل خانه ، شغل ، بیماری ، فروشگاه ها ، طبیعت و شرکت ها

-صحبت های روزمرگی ، قواعد ها و اصطلاحات