هدف و ضرورت از برگزاری دوره :

در این دوره دانشجو با راهکارهای افزایش رویت پذیری آشنا شده که در سطح ملی و بین المللی تاثیر گذار است.

 

سرفصل های دوره : 

-مقدمه ای بر افزایش ضریب تاثیر و رویت پذیری مقالات

-اهمیت افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

-راهکارهای عملی افزایش ضریب تاثیر و رویت پذیری مقالات، در حین نوشتن مقاله

-راهکارهای عملی افزایش ضریب تاثیر و رویت پذیری مقالات، در حین انتخاب ژورنال مناسب

-راهکارهای عملی افزایش ضریب تاثیر و رویت پذیری مقالات، بعد از چاپ مقاله

-راهکارهای عملی افزایش ضریب تاثیر و رویت پذیری مقالات، پس از دریافت تعدادی استناد

-آماده سازی مقاله برای تبلیغ و افزایش ضریب تاثیر و رویت پذیری آن