برای ثبت نام روی هر دوره کلیک کنید. یا از طریق پروفایل کاربری خودتان اقدام کنید. 

عصر دیجیتال ویژگی های منحصر به فردی را برای محیط های یادگیری ایجاد کرده است. 

- دسترسی به منابع اطلاعاتی تسهیل شده است

- شبکه های ارتباطی گسترش یافته است

- ارتباط بین فراگیر و معلم تسهیل شده است. 

در کنار این موارد چالش های زیادی هم پیش روی یادگیری قرار گرفته است. 

در این دوره، معلمی در این عصر پر چالش مورد توجه قرار گرفته است. 

این دوره برای معلم ها بسیار مفید خواهد بود. 


فنون تدریس یکی از مهارت های معلمان و آموزشگران است. 

در این دوره موارد زیر آموزش داده خواهد شد:

- روشهای ایجاد ارتباط موثر در کلاس
- رخدادهای اصلی و کاربردی فرایند کلاسی
- راههای تسهیل گری در کلاس درس
- روشهای فعال و نوین تدریس

سواد اطلاعاتی، یکی از مهمترین پیش نیازهای زیست موفقیت آمیز در عصر کنونی است. سواد اطلاعاتی مجموعه ای از دانش، مهارت، و توانمندی هایی است که افراد را قادر می سازد تا نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص و آن را به خوبی پاسخ دهد. در این دوره با تاکید بر سواد اطلاعاتی دیجیتال، دانش و مهارتهای مورد نیاز برای شرکت کنندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

این دوره برای همه کسانی که می خواهند حضور موفقیت آمیزی در جامعه کنونی داشته باشند، توصیه می شود.