معلم

نظر به اهتمام مجموعه دانش بنیان آینده آموزان آتا به ارتقای دانش و توانمندی های فرهنگیان عزیز این دوره ها ویژه مربیان و معلمان پیش دبستان و دبستان طراحی شده و توسط مدرسان مجرب تولید محتوا و تدریس می شوند. به کسانی که موفق به گذراندن دوره ها شوند گواهی معتبر با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش استان تهران صادر خواهد شد. دوره های آموزشی ویژه مربیان و معلمان عزیز در دسته های موضوعی زیر سازماندهی شده است. با کلیک روی هر کدام از دسته ها می توانید دوره های موجود را مشاهده و در آنها ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام، تمامی دوره هایی که در آنها ثبت نام کرده اید در کارتابل شما قرار خواهد گرفت.